ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: فاطمه سروری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم خورشیدسخن گوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

کلمات کلیدی

, سرعت راه رفتن , قدرت عضلات اندام تحتانی , بیماران مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027486,
author = {سروری, فاطمه and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and خورشیدسخن گوی, مریم},
title = {رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرعت راه رفتن - قدرت عضلات اندام تحتانی - بیماران مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A سروری, فاطمه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A خورشیدسخن گوی, مریم
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]