ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: مریم خورشیدسخن گوی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه سروری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

کلمات کلیدی

, تمرینات استقامتی و مقاومتی, شدت خستگی , تعادل , زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027487,
author = {خورشیدسخن گوی, مریم and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and سروری, فاطمه},
title = {مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرینات استقامتی و مقاومتی-شدت خستگی -تعادل -زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A خورشیدسخن گوی, مریم
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A سروری, فاطمه
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]