ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات )

نویسندگان: زهره ذکائی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات

کلمات کلیدی

, تمرین یوگا , دردهای مکانیکال ستون فقرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027488,
author = {ذکائی, زهره and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین یوگا - دردهای مکانیکال ستون فقرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات
%A ذکائی, زهره
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]