ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال )

نویسندگان: زهره ذکائی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال

کلمات کلیدی

, تمرین یوگا , انحناهای ستون فقرات , زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027489,
author = {ذکائی, زهره and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین یوگا -انحناهای ستون فقرات -زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال
%A ذکائی, زهره
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]