ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک )

نویسندگان: لیلا اصغری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک

کلمات کلیدی

, دو روش تمرینی , عملکرد حرکتی , تعادل , کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027494,
author = {اصغری, لیلا and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دو روش تمرینی -عملکرد حرکتی -تعادل -کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
%A اصغری, لیلا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]