سومین سمینار تخصصی ضایعه نخاعی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مهدی صابری , مینا خدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی

کلمات کلیدی

, راستای ستون فقرات , جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار , گروه های مختلف ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027495,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and صابری, مهدی and خدائی, مینا},
title = {مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی},
booktitle = {سومین سمینار تخصصی ضایعه نخاعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {راستای ستون فقرات -جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار - گروه های مختلف ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A صابری, مهدی
%A خدائی, مینا
%J سومین سمینار تخصصی ضایعه نخاعی ایران
%D 2012

[Download]