همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

عنوان : ( بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مهدی نیک فرجام , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده های خواص فیزیکی پس از برداشت میوه و سبزیجات در طراحی و بکارگیری سامانه های جابجایی ، بسته بندی،انبارداری و حمل و نقل گوناگون مهم هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات خواص فیزیکی پرتقال رقم یادشده شامل جرم، حجم، چگالی حقیقی، محتوای رطوبتی و نسبت پوسته پرتقال تحت تاثیر فاکتورهای اندازه و مدت زمان نگهداری میوه پس از برداشت محصول است.

کلمات کلیدی

, نگهداری, پرتقال, خواص فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027505,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and نیک فرجام, مهدی and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری},
booktitle = {همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {نگهداری، پرتقال، خواص فیزیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A نیک فرجام, مهدی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]