نهمین همایش سراسری حسابداری ایران , 2011-05-11

عنوان : ( بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , منیر جفائی رهنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش دو هدف را دنبال می کند. هدف اول بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و سطح تعهد حرفه ای بر تصمیمات مدیریت سود است. هدف دوم بررسی این مسئله است که آیا وجود منفعت شخصی می تواند جهت گیری اخلاقی یا تعهد حرفه ای فرد را به عنوان عوامل مؤثر در مدیریت سود تحت تأثیر قرار دهد یا خیر. با استفاده از نمونه صد مدیر مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج ما رابطه ای محسوس بین جهت گیری اخلاقی فرد و تصمیم گیری نشان می دهند. به علاوه، شرکت کنندگانی که سطح تعهد حرفه ای بالاتری داشتند ظاهراً کمتر به رفتار مدیریت سود دست می زدند. این نتایج می توانند به درک ما از رفتارهای خاص پرسنل شرکت ها کمک کرده و به نظر می رسد برای مدیران، شاغلین، دانشگاهیان و محققان حائز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی

, رفتار مدیریت سود, تعهد حرفه ای, ایده آل گرایی, نسبیت گرایی, منفعت شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027523,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جفائی رهنی, منیر},
title = {بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود},
booktitle = {نهمین همایش سراسری حسابداری ایران},
year = {2011},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رفتار مدیریت سود، تعهد حرفه ای، ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، منفعت شخصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جفائی رهنی, منیر
%J نهمین همایش سراسری حسابداری ایران
%D 2011

[Download]