کتاب قیم, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (175-195)

عنوان : ( نقد و بررسی روایات -قلیل الحدیث بودن- امام سجاد(ع) )

نویسندگان: رضا مسرور , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ائمه معصومین (ع) و از جمله امام سجاد با توجه به منصب مهم الهی که عهده دار بودند در راستای حفظ، رشد و نمو اسلام و نیز هدایت مردم ، تلاش های بسیار نموده اند. از جمله ی آن تلاشها سخنان و احادیث فراوان است که با توجه به فعالیت های گسترده ی آنها کثیر الحدیث بودنشان امری انکار ناپذیر به نظر می رسد، ولی همانگونه که در تاریخ حدیث گزارش شده گاهی افرادی جهت تضعیف شخصی ، حدیثی جعل و یا از روی خطا و تدلیس تغییراتی در متن حدیث ایجاد کرده اند. در نتیجه مطلبی نادرست ارائه و به دست متاخرین رسیده و بر این اساس قضاوتهای نادرستی (بویژه از سوی خاورشناسان) ارائه شده است. نسبت به امام سجاد (ع) نیز روایاتی با صفت "قلیل الحدیث" بودن جعل شده است. این مقاله در صدد بررسی و نقد این روایات و مبرا ساختن آن حضرت از صفت "قلیل الحدیث" بودن با ارائه ی ادله ی گوناگون است

کلمات کلیدی

, امام سجاد(ع), قلیل الحدیث, زهری, باغندی, جعل حدیث, تدلیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027527,
author = {مسرور, رضا and رئیسیان, غلامرضا},
title = {نقد و بررسی روایات -قلیل الحدیث بودن- امام سجاد(ع)},
journal = {کتاب قیم},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6026},
pages = {175--195},
numpages = {20},
keywords = {امام سجاد(ع)،قلیل الحدیث،زهری،باغندی،جعل حدیث،تدلیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی روایات -قلیل الحدیث بودن- امام سجاد(ع)
%A مسرور, رضا
%A رئیسیان, غلامرضا
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2011

[Download]