هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد )

نویسندگان: حامد چترسفید , میثم حسین زاده علاقه بندان , محمدباقر آیانی , علی گل نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از امواج فراصوت در درمان سرطان در سال های اخیر به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است. امواج فراصوت با ایجاد گرما دمای تومور را به دمای نابودی می رساند، حال در صورت عبور رگ شاخص حرارتی ازکنار تومور، با توجه به این که این رگ ها از مرکز بدن به سمت بافت حرکت می کند، دمای آن همیشه، 〖37〗^° cg – برابر با دمای هسته بدن – می باشد و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در عملیات درمان می شود. این مقاله به بررسی کیفیت و کمیت تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت می پردازد. در قسمت مدل سازی، ابتدا توزیع فضای فشار آکوستیکی با استفاده از مدل سازی و حل معادله موج موسوم به وسترولت محاسبه می شود. آنگاه برای مدل سازی بافت از معادلات بایو-هیت پنس استفاده می شود. در این مدل خواص ترمو فیزیکی و آکوستیکی منحصر به هر بافت اعمال شده و اثر شبکه مویرگی و رگ های شاخص حرارتی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه نشان داده شد میزان این اثر منفی برای رگ های بین 1 و 1.4 میلی متر تفاوت چندانی نداشته و با افزایش قطر از 1.4 میلی متر، عمق نفوذ رگ افزایش یافته و درمان را با مشکل مواجه می سازد.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, رگ شاخص حرارتی, قطر رگ, درمان حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027529,
author = {حامد چترسفید and حسین زاده علاقه بندان, میثم and آیانی, محمدباقر and علی گل نژاد},
title = {بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، رگ شاخص حرارتی، قطر رگ، درمان حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد
%A حامد چترسفید
%A حسین زاده علاقه بندان, میثم
%A آیانی, محمدباقر
%A علی گل نژاد
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2011

[Download]