اندیشه دینی, دوره (15), شماره (41), سال (2012-2) , صفحات (49-80)

عنوان : ( روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی )

نویسندگان: فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه پدیده دین را از سایر پدیده‌ها متمایز می‌سازد، قداست آن است. موضوع اصلی این نوشتار بررسی رویکرد پدیدارشناسه‌ی دو اندیشمند دین‌شناس خداباور مسلمان و مسیحی، یعنی سید حیدر آملی و رودلف اتو (1869-1937) به امر قدسی است. برای رسیدن به نقاط اشتراک و امتیاز آن‌ها، ابندا به تبیین فرایند پدیدارشناسی و اقسام نگرش پدیدارشناسانه، به‌وبژه نگرش عاطفی و عقلانی به پدیده قدسی پرداخته‌ایم. دیدگاه‌ها و انتقادهای صاحب‌نظران بررسی شده و در انتها، تفاوت‌ها و شباهت‌های رهیافت پدیدارشناسانه‌ی ان‌دو درباره‌ی امر قدسی ارائه گردیده است. در این تطابق روشن می‌شود که هر دو با تحوی‌گرایی مخالفند و امر قدسی را خودآشکار می‌دانند ولی برخلاف نگرش صرفا عاطفه‌گرایانه‌ی اتو، سید حیدر هر دو نگرش عقلانی و عاطفی به امر قدسی را به‌گونه‌ای کامل‌تر و بدون تعصب دینی ارائه داده است

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی, سید حیدر آملی, تجلی –امر قدسی, رودلف اتو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027556,
author = {فرضعلی, فاطمه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {41},
month = {February},
issn = {2251-6123},
pages = {49--80},
numpages = {31},
keywords = {پدیدارشناسی-سید حیدر آملی-تجلی –امر قدسی- رودلف اتو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی
%A فرضعلی, فاطمه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2012

[Download]