اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست , 2011-10-13

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP )

نویسندگان: محمود چاوشان , منصور قلعه نوی , حمیدرضا ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP

کلمات کلیدی

, رفتار لرزه ای, مصالح بنایی, مقاوم سازی, کامپوزیت CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027571,
author = {محمود چاوشان and قلعه نوی, منصور and حمیدرضا ناصری},
title = {بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP},
booktitle = {اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست},
year = {2011},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {رفتار لرزه ای، مصالح بنایی، مقاوم سازی، کامپوزیت CFRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP
%A محمود چاوشان
%A قلعه نوی, منصور
%A حمیدرضا ناصری
%J اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست
%D 2011

[Download]