سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ا یران , 2012-02-22

عنوان : ( مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور )

نویسندگان: مینا باقری نژاد , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روان نماشگر بهعنوان یکی از شاخه های هنردرمانی از طریق بازآفرینی تجارب زندگی زمینه مناسبی را برای بازسازی روان شناختی و بازپردازش طرحواره های هیجانی فراهم می آورد و می تواند موجب توانمند سازی هیجانی مشارکت کننده گردد. با توجه به آن که طرحواره های هیجانی( Emotion schemas) از تاثیر متقابل تاریخچه یادگیری اولیه فرد و خلق و خوی فطری او به وجود می آیند و از خاطرات، هیجان ها، شناخت ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند واز آن جا که فعال شدن طرحواره های هیجانی، تأثیر بسزایی در چگونگی تعبیر و تفسیر وقایع زندگی و واکنش نسبت به آنها دارند، لذا پژوهش موردی حاضر با هدف بازپردازش طرحواره ها در یک تفسیر وقایع زندگی و واکنش نسبت به آنها دارند، لذا پژوهش موردی حاضر با هدف بازپردازش طرحواره ها در یک دختر نوجوان با تشخیص اختلال افسردگی ماژور از روان نمایشگری استفاده کرده است.

کلمات کلیدی

, هنردرمانی, روان نمایشگری, اختلال افسردگی ماژور, طرحواره های هیجانی, فرار از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027575,
author = {باقری نژاد, مینا and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور},
booktitle = {سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ا یران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هنردرمانی، روان نمایشگری، اختلال افسردگی ماژور، طرحواره های هیجانی، فرار از خانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور
%A باقری نژاد, مینا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ا یران
%D 2012

[Download]