کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی , 2011-10-19

عنوان : ( بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP )

نویسندگان: رضا ضیا توحیدی , منصور قلعه نوی , محمد رضا قدیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP

کلمات کلیدی

, لوله های فلزی مدفون, گسل, مقاوم سازی, FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027584,
author = {رضا ضیا توحیدی and قلعه نوی, منصور and محمد رضا قدیری},
title = {بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP},
booktitle = {کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {لوله های فلزی مدفون، گسل، مقاوم سازی، FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP
%A رضا ضیا توحیدی
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد رضا قدیری
%J کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
%D 2011

[Download]