سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران , 2012-02-22

عنوان : ( بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر درمان قطعی و بهبود کاملی برای اختلالات اتیسم متصور نیست، و هر گونه بهبود و تغییر علایم اختلال، از نظر کیفی و کمی مستلزم مداخلاتی گسترده و بلند مدت است، در نتیجه کودکان اتستیک و خانواده هایشن نیازمند بهره گیری از خدمات درمانی و آموزشی- توان بخشی طولانی مدنی می باشند. در همین راستا کراگاه حاضر میکوشد با توجه به ویژگی های خاص عروسک هی دستی، امکان و چگونگی چالش انگیز کودک اتستیک برای فرصت و راهکارهای جدید فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, بازی درمانی عروسکی, هنر درمانی, اختلالات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027585,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم)},
booktitle = {سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازی درمانی عروسکی، هنر درمانی،اختلالات اتیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم)
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران
%D 2012

[Download]