نامه آموزش عالی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-6) , صفحات (121-142)

عنوان : ( تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین ابعاد مفهوم تناسب آموزش عالی با تأکید بر درک مفهوم نقش اجتماعی دانشگاه در گفتمان جامعه دانشی است. تعریف کارکرد خدمت به جامعه در کنار دو کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش و پژوهش بر نقش اجتماعی دانشگاه‌ها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه در سطوح مختلف آن دلالت دارد. عنصر کلیدی در ارزیابی اثربخشی و کارایی این نظام، «تناسب» می‌باشد که به عنوان معیاری در کنار سایر معیارهای کیفیت و شفافیت، مطرح است. بنابراین، در پاسخ به این سوال اساسی که کارکرد جدید دانشگاه در جامعه دانشی چگونه معنا می‌شود و با مدنظر قرار دادن چه معیارهایی می‌توان با چالش‌هایی که دانشگاه‌ها در هزاره سوم با آن روبه رو هستند، مقابله کرد. در این خصوص، دیدگاه‌های مُطلّعان کلیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مصاحبه‌ها، «تناسب» را به عنوان یک مقوله کانونی در ارتباط با چهار مقوله فرعی دیگر شناسایی کرد. تناسب آموزش، تناسب پژوهش، تناسب تخصص، تناسب دانش و تناسب رشته تحصیلی از جمله ملاک‌های اصلی در تعریف و اندازه گیری تناسب در آموزش عالی به شمار می‌آیند. علاوه براین، با تقویت و ارتقای فرهنگ دانشگاهی، ساختار و مدیریت، جنبه‌های مالی و اقتصادی، سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و نظام سنجش و ثبت حقوقی مناسب می‌توان بسترهای لازم برای ایجاد تناسب را فراهم نمود.

کلمات کلیدی

, جامعه دانش محور, آموزش عالی, مسئولیت اجتماعی, خدمت به جامعه, تناسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027620,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2008-4617},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {جامعه دانش محور، آموزش عالی، مسئولیت اجتماعی، خدمت به جامعه، تناسب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2011

[Download]