اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91) , 2012-05-03

عنوان : ( بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله پرداختن به دو موضوع اساسی مدیریت دانش و مدیریت استعداد است که از مهم‌ترین راهبردهای بالندگی منابع انسانی برای سازمان‌های معاصر از جمله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شمار می‌روند. سوال اساسی که همواره برای مدیران سازمانها مطرح است این است که در قلمرو مدیریت منابع انسانی چگونه می‌توان با تمرکز بر راهبردهای مدیریت استعداد، دارایی‌های دانشی سازمان را که دانشگران از با اهمیت‌ترین آنها به شمار می‌آیند، به طور موثر مدیریت نمود. برای پاسخ به این سوال، نخست، تعریف و ماهیت کارکردهای مدیریت دانش و مدیریت استعداد تصریح شده، آنگاه ضمن شناسایی چالش‌های مهم مدیریت دانش در سازمان، سهم مدیریت استعداد در رفع این چالش‌ها با ارائه راهبردهای مناسب به تصویر کشیده شده است. استنتاج کلی از مباحث مطرح شده حکایت از نقش اساسی مدیران منابع انسانی به مثابه یک تسهیلگر در مدیریت استعدادهای دانشی سازمان دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی, سرمایه انسانی, مدیریت دانش, مدیریت استعداد, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027624,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and افخمی روحانی, حسین},
title = {بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی},
booktitle = {اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91)},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، مدیریت دانش، مدیریت استعداد، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A افخمی روحانی, حسین
%J اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91)
%D 2012

[Download]