اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل , 2012-01-30

عنوان : ( مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین نقش مدیریت دانش در اثربخشی و کارایی عملکرد موسسات آموزش عالی است. مروری بر یافته های پژوهشی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مدیریت دانش با کارکردهای دانشگاهها پیوند دیرینه ای دارد و امروزه از مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی تغییر سازمانی برای غلبه بر تحولات نوظهور در اقتصاد دانش مدار انتظار می رود که قابلیتهای سازمانی دانشگاه را در به کارگیری روشها، ابزارها و سیستم های مناسب مدیریت دانش بهبود بخشد. تحولات عصر جدید به رغم تغییراتی که در ماهیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ایجاد نموده است، این مراکز را با چالش های تازه ای مواجه ساخته است که دانشگاهها را جز اتخاذ یک رویکرد نظام مند و سنجیده به منظور مدیریت فرایند هدفگذاری دانشی، شناسایی، خلق، کسب، سازماندهی، ارزیابی، حفظ و نگهداری، اشتراک و در نهایت کاربست دانش گریزی نیست. از مهم ترین این چالش ها می توان به نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه، کاربست دانش، رمزگذاری دانش، ارزشگذاری دانش، نقشه کشی دانش و ترسیم نقشه جریان های دانش و ایجاد و تقویت فرهنگ دانش محور اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, کاپیتالیسم دانش, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027625,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها},
booktitle = {اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، کاپیتالیسم دانش، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل
%D 2012

[Download]