پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31

عنوان : ( تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه در منطقه تبریز اجرا شد.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, دانه روغنی, عملکرد دانه, کلزای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027656,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and هوشنگ آلیاری and کاظم قاسمی گلعذانی},
title = {تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه},
booktitle = {پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {1998},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت، دانه روغنی، عملکرد دانه، کلزای پاییزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A هوشنگ آلیاری
%A کاظم قاسمی گلعذانی
%J پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 1998

[Download]