نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-05-08

عنوان : ( مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی , محمدامین ایمان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از کاربردهای مهم FRP در تقویت سازه های بتن آرمه ایجاد فشار محصورکننده در اطراف عضو و افزایش مقاومت و شکل پذیری آن است . استفاده از این مواد به دلیل خصوصیاتی چون مقاومت در برابر خوردگی ، وزن کم ( نسبت مقاومت به وزن بالا در مقایسه با مصالح سنتی ) و مقاومت کششی بالا ، روز به روز بیشتر می شود . جهت استفاده بهینه از FRP و افزایش بیشتر شکل پذیری ، مقاومت فشاری و خمشی ستون ، در این پژوهش با تغییر زاویه پیچش FRP افزایش قابل ملاحظه ای در بهبود رفتار ستون نسبت به ستون غیر محصور ملاحظه گردید . ستون ها در نرم افزار ANSYS مدل گردیده اند ، و جهت کالیبره کردن نرم افزار نتایج یک ستون محصور شده به وسیله FRP در نرم افزار مدل و مقایسه گردید و صحت آن مورد تائید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بتن , خمش , محصورشدگی , شکل پذیری , FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027727,
author = {حاجی کاظمی, حسن and محمدامین ایمان نژاد},
title = {مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بتن ، خمش ، محصورشدگی ، شکل پذیری ، FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP
%A حاجی کاظمی, حسن
%A محمدامین ایمان نژاد
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
%D 2012

[Download]