مقالات و بررسی ها, سال (2006-7)

عنوان : پول و احکام آن در اسلام ( پول و احکام آن در اسلام )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پول و احکام آن پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمیتواند حکمی صائب در بارهاش صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده است و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی میشود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزههای پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا روشن شود که پول دارای چه نوع ارزشی است؟ سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزشی که آن دارد به نوع احکامی که بر پول بار میشود پرداخته میشود. مثل حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز، حکم خمس و زکات پول امروز، و ...

کلمات کلیدی

, پول, ربا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102777,
author = {قرائی, فیاض},
title = {پول و احکام آن در اسلام},
journal = {مقالات و بررسی ها},
year = {2006},
month = {July},
issn = {1010-4968},
keywords = {پول، ربا، قرض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پول و احکام آن در اسلام
%A قرائی, فیاض
%J مقالات و بررسی ها
%@ 1010-4968
%D 2006

[Download]