دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دوره (14), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (89-99)

عنوان : ( بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو )

نویسندگان: زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازدواج از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است. اما بسیاری از زوج ها در همان ابتدا دچار تعارضاتی می شوند که آموزش برای مقابله با این تعارضات امری ضروری است.این پژوهش که از نوع شبه آزمایشی است برروی 15 زوج اجرا شده است، 8 زوج مداخله و 7 زوج کنترل. نتیجه حاکی از موثر بودن این روش بر کاهش تعارضات و افزایش رضایت زناشویی بود.

کلمات کلیدی

, اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج), رضایت زناشویی, زوج های دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027790,
author = {عدالتی شاطری, زهره and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مرتضی مدرس غروی and حسن آبادی, حسین},
title = {بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کردستان},
year = {2010},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {1560-652x},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج)،رضایت زناشویی، زوج های دانشجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو
%A عدالتی شاطری, زهره
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مرتضی مدرس غروی
%A حسن آبادی, حسین
%J دانشگاه علوم پزشکی کردستان
%@ 1560-652x
%D 2010

[Download]