دومین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2012-03-07

عنوان : ( تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها )

نویسندگان: محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولهای فتوولتاییک موادی نیمه هادی هستند که پرتوهایی با طول موج کوتاه منتشر شده از خورشید را به طور مستقیم به الکتریسیته تبدیل میکنند. به دلیل اینکه تمام امواج جذب شده به الکتریسیته تبدیل نمیشوند، در سلول تولید حرارت میشود، با توجه به معادله کلی دیود که رفتار سیستم ساده فتوولتاییک را بیان میکند افزایش دما سبب کاهش ولتاژ مدار باز و در نتیجه کاهش بازدهی سیستم فتوولتاییک میشود. با افزودن سیستم بازیاب حرارت به سیستم فتوولتاییک میتوان بازده الکتریکی و بازده کلی سیستم را افزایش داد، این سیستمها به واحدهای فتوولتاییک- حرارتی معروف هستند. ترکیب استفاده از بالانس انرژی و تحلیل های جریان سیال، امکان پیش بینی رفتار دینامیکی سیستم فتوولتاییک- حرارتی، تحت تحریکات خارجی مانند تغییرات آب و هوایی، میزان مصرف سیال و شرایط ساخت را میدهد. به این منظور تحلیل جامعی شامل بالانس معادلات انرژی برای اجزای مختلف مورد استفاده در سیستم بازیاب حرارتی و واحد فتوولتاییک در سیستمهای فتوولتاییک-حرارتی شده است. این مطالعه همچنین به بررسی عوامل موثر بر بازده سیستمهای فتوولتاییک-حرارتی، از لحاظ قانون اول و دوم ترمودینامیک که توسط مدلهای تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی ارائه شده می پردازد تا زمینهای برای مطالعه گستردهتر در آینده ایجاد شود. عوامل موثر میتوانند پارامترهای داخلی مانند ضریب پوشش، دبی جرمی و یا عوامل خارجی مانند شرایط آب و هوایی باشند.

کلمات کلیدی

, فتوولتاییک حرارتی, بالانس انرژی, بازده حرارتی, بازده الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027816,
author = {سردارآبادی, محمد and پسندیده فرد, محمد},
title = {تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها},
booktitle = {دومین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فتوولتاییک حرارتی، بالانس انرژی، بازده حرارتی، بازده الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها
%A سردارآبادی, محمد
%A پسندیده فرد, محمد
%J دومین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2012

[Download]