اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی , 2012-05-16

عنوان : ( مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهرهای خلاق )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , آزاده جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحول اقتصادهاى دانش محور، شهرها و مقوله مدیریت شهرى، نقش کلیدى را به خصوص در دو دهه گذشته ایفا کرده اند. نظریه شهرخلاق، توان بالقوه ای را برای تقویت و بازسازی فرهنگ محلی، هویت و کیفیت زندگی ارائه می کند که می تواند نقش موثری در پویایی و رشد شهرها و به تبع آن مدیریت شهری ایفا نماید. شهرهای خلاق با مردمی پویا، با تجربه و خلاق، جایی که ایده ها تقویت شده و مردم در تمام بخش های زندگی با هم تلاش می کنند تا جامعه ی خودشان را به مکان هایی بهتر برای زندگی و کار تبدیل نمایند، نقش اساسی در رشد و توسعه هر کشوری خواهند داشت. هدف از نگارش این مقاله، که در نوع خودش تازگی خاصی دارد، رسیدن به مفهومی است که شهرها در صورت داشتن شرایط لازم و با فراهم نمودن بستر مناسب می توانند در تربیت کارآفرینان موثر باشند، که خود نتیجه زیربنای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رشد اشتغال را در بر خواهد داشت. این مقاله با مرور ادبیات موردنظر و همچنین با برقراری ارتباط منطقی و تئوریک بین مفاهیم یادشده نشان می دهد که شهرخلاق با تمرکز، تنوع و پویایی و تحرک می تواند زمینه ساز بروز خلاقیت در ارکان خود (مردم، بنگاه های اقتصادی و ...) باشد.

کلمات کلیدی

, شهر خلاق, تنوع, خلاقیت, طبقه خلاق, کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027823,
author = {مهارتی, یعقوب and جلالی, آزاده},
title = {مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهرهای خلاق},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {شهر خلاق، تنوع، خلاقیت، طبقه خلاق، کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهرهای خلاق
%A مهارتی, یعقوب
%A جلالی, آزاده
%J اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
%D 2012

[Download]