دومین همایش روانی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی , 2012-04-12

عنوان : ( نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسین کارشکی , فاطمه مؤمنی مدوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. روش مطالعه همبستگی توصیفی است.

کلمات کلیدی

, خودکنترلی . گرایش به مصرف مواد مخدر , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027855,
author = {کارشکی, حسین and مؤمنی مدوار, فاطمه},
title = {نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {دومین همایش روانی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودکنترلی . گرایش به مصرف مواد مخدر ، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A کارشکی, حسین
%A مؤمنی مدوار, فاطمه
%J دومین همایش روانی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی
%D 2012

[Download]