دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2011-12-25

عنوان : ( آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب )

نویسندگان: مجید یعقوبی , سیدمصطفی رزاز , حسن حاجی کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سیستم خر پای متناوب فولاری آنالیز استاتیکی شده و منحنی پوش آور بدست آمده

کلمات کلیدی

, خرپای متناوب , آنالیز لرزه ای , پوش آور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027882,
author = {یعقوبی, مجید and رزاز, سیدمصطفی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خرپای متناوب - آنالیز لرزه ای - پوش آور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب
%A یعقوبی, مجید
%A رزاز, سیدمصطفی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2011

[Download]