دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2011-12-25

عنوان : ( رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای )

نویسندگان: مجید یعقوبی , سیدمصطفی رزاز , حسن حاجی کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

 در این تحقیق روابط تعادل میان صفحه دیوار برشس کوپل مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج زمایشگاهی مقایسه شده است

کلمات کلیدی

, دیوار برشی کوپل , آنالیز لرزه ای , محیط پیوسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027883,
author = {یعقوبی, مجید and رزاز, سیدمصطفی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیوار برشی کوپل - آنالیز لرزه ای - محیط پیوسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای
%A یعقوبی, مجید
%A رزاز, سیدمصطفی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2011

[Download]