کنگره ملی گاو شیری لبنیات و صنایع وابسته , 2012-02-17

عنوان : ( تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد )

نویسندگان: حامد سلیمانی , محمد محسن زاده , مسعود طالب خان گروسی , الهام داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلی فرمها و اشریشیا کلی دارای نقش مهمی در کیفیت مواد غذایی از جمله شیر هستند. حضور آنها در این ماده به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, شیر خام مخازن, اشریشیا کلی O157:H7, سلولهای سوماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027900,
author = {سلیمانی, حامد and محسن زاده, محمد and طالب خان گروسی, مسعود and داوری, الهام},
title = {تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد},
booktitle = {کنگره ملی گاو شیری لبنیات و صنایع وابسته},
year = {2012},
location = {قم, ايران},
keywords = {شیر خام مخازن، اشریشیا کلی O157:H7; سلولهای سوماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد
%A سلیمانی, حامد
%A محسن زاده, محمد
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A داوری, الهام
%J کنگره ملی گاو شیری لبنیات و صنایع وابسته
%D 2012

[Download]