چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-07-10

عنوان : ( تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی )

نویسندگان: محسن خلیلی , سیدمرتضی حسینی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر پدیده ای است محصور در دو عنصر زمان و مکان. پیشینه ی شهر در کنار عوامل محیطی به نحوی همزادگونه، تعیین کننده ی مناسبات اجتماعی و رفتاری میان شهروندان آن شهر و همچنین ساکنین مناطق دیگر است. در ذهنیت بخش عمده ای از جامعه ی ایران، شهرهای مذهبی واجد خصلت هایی فرهنگی و روانی هستند که آن ها را از سایر و شهرها متمایز می سازد.به نظر می رسد این برداشت و یا به تعبیر بهتر «توقع اجتماعی» از شهرهای مذهبی و شهروندان آن ریشه در نوعی«کهن الگوی اجتماعی» (Social Archetype) داشته باشد. از منظر روان شناسی تحلیلی، «کهن الگو» یا «باستان نمون» آن دسته از اشکال ادراکی است که از طریق تراکم تجربیات روانی بی شماری که همواره تکرار شده اند، به یک جمع به ارث رسیده است. کهن الگوها نوعی ناخودآگاه جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی هستند. تصاویر ابتدایی محصول و مرتبط با دو عامل اند: فرایندها و رویدادهای طبیعی که پیوسته تکرار می شوند و عوامل تعیین کننده درونی زندگی روانی. ویژگی مهم و برجسته ای که از جایگاه و موقعیت شهر مشهد در اذهان زائران و مسافران شکل گرفته فضایی معنوی، و دلنشین و پر از جاذبه های قدسی است. این نکته با توجه به خصیصه ی مذهبی ایرانیان که ریشه در فرهنگ شیعه و ارادت به اهل بیت پیامبر(ص) دارد دور از انتظار نیست. امّا آنچه قابل تأمل است نگرشی است که در پی به کرسی نشاندن تباین میان «مذهبی بودن» و « شاد بودن» در شهرهای مذهبی است. پیاده سازی این ایده در شهری چون مشهد پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهدداشت که مهم ترین آن، تجمیع فشارهای روانی، بروز واکنش های غیر قابل پیش بینی از جانب شهروندان و در نتیجه کسالت و رکود اجتماعی است.

کلمات کلیدی

, مشهد, کهن الگو, شهر مذهبی, شهروند, نشاط اجتماعی, آیین های فرح بخش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027908,
author = {خلیلی, محسن and حسینی, سیدمرتضی and موسوی زاده جزایری, سیدمحسن},
title = {تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشهد، کهن الگو، شهر مذهبی، شهروند، نشاط اجتماعی، آیین های فرح بخش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی
%A خلیلی, محسن
%A حسینی, سیدمرتضی
%A موسوی زاده جزایری, سیدمحسن
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]