چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی وطن پرست , علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرهای جدید به عنوان یکی از راهبردهاو الگوهای توسعه‌ی شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می‌شود. شهرهای جدید در ایران پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز این برنامه، بازبینی و بررسی نتایح حاصل از اجرای این سیاست را در زمینه‌های مختلف می طلبد که یکی از این زمینه‌ها بررسی شرایط کالبدی محیط زندگی ساکنین این شهرها است. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری شرایط کالبدی محیط زندگی بر فرایند جمعیت‌پذیری شهرهای جدید از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخش‌هایی توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های میدانی (پرسشنامه) از 250 خانوار شهری نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه‌ی معناداری بین شرایط کالبدی زندگی با فرایند جمعیت پذیری شهرهای جدید از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی 530/0 وجود دارد. تأسیسات و تجهیزات شهری 4/26 درصد تغییرات مربوط به جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را تبیین می‌کند و مکان‌یابی شهر جدید فقط 3/18 درصد از تغییرات متغیر وابسته را به دنبال خواهد داشت. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی از قبیل ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری به صورت متوازن در سطح شهر در جهت کاستن از مهاجرت آونگی ساکنان به مادرشهر، تدارک بستر مناسب جهت ارتباط سریع و راحت با مادر شهر، به کارگیری اصولی فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی شهری در زیباسازی سیمای شهر جدید با مشارکت شهروندان، تشکیل قبرستان برای هویت‌بخشی به شهر و غیره در شهر جدید گلبهار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, حمل و نقل کارآمد, تأسیسات و تجهیزات شهری, مکان‌‌یابی شهر جدید, جمعیت‌پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027914,
author = {مهدی وطن پرست and عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حمل و نقل کارآمد، تأسیسات و تجهیزات شهری، مکان‌‌یابی شهر جدید، جمعیت‌پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد
%A مهدی وطن پرست
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]