هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: علیرضا پورمقدم , آرش دوراندیش , علی رهنما , نازنین محمدرضازاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جو یکی از تولیدات زراعی مهم در کشور است که برای تغذیه انسان و دام نقش مهمی دارد. این محصول نیز مانند سایر محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی تولید میشود و بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای کاهش ریسک در تولید جو است. هدف این مقاله بررسی نقش بیمه در افزایش کارایی تولیدکنندگان جو در استان خراسان رضوی است. بدین منظور داده های مقطعی مربوط به نهادهها (بذر، کود، سم، هزینه ماشین آلات، نیروی کار و آب) و 88 جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و - میزان تولید محصول جو از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی برای سال زراعی 89 تحلیل تحلیل مرزی تصادفی ، کارآیی جوکاران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کارایی کشاورزان تحت پوشش بیمه بیشتر از کشاورزانی است که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار ندارند. بنابراین میتوان با ترغیب و تشویق کشاورزان به تحت پوشش بیمه بردن محصولات، بهرهوری عوامل تولید را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, جو, استان خراسان رضوی, کارایی, تحلیل فراگیر داده , تحلیل مرزی تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027919,
author = {علیرضا پورمقدم and دوراندیش, آرش and رهنما, علی and محمدرضازاده بزاز, نازنین},
title = {بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی)},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جو، استان خراسان رضوی، کارایی، تحلیل فراگیر داده ، تحلیل مرزی تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی)
%A علیرضا پورمقدم
%A دوراندیش, آرش
%A رهنما, علی
%A محمدرضازاده بزاز, نازنین
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]