نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها )

نویسندگان: سیدحسین موسوی , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیرفشارهای ناشی از جریانهای تند در سازه های هیدرولیکی موضوعی بوده که از گذشته برای انجام یک طراحی ایمن و پایدار مورد توجه بوده است. از عوامل اصلی ایجاد زیرفشارها در سرریز دالها که کمتر به آن پرداخته شده، ترک ها و درزهای اجرایی موجود بر روی سرریزها می باشد. خسارات ناشی از نیروهای زیرفشار جریان آب روی سرریزها عموما از محل ترکها و درزها که دارای بیشترین فرسایش مصالح فونداسیون و نیروی زیرفشار می باشد شروع می شود که اگر این خسارتها مهار و کنترل نشود می تواند سبب شکست کامل و جدایی کامل دال سرریز گردد. هدف از این تحقیق بررسی زیر فشارهای ایجاد شده در محل درزها و ترکها در قسمت شوت سرریزها تحت شرایط و اشکال مختلف درز و جریان می باشد که درگذشته کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و در چند سال اخیر مورد توجه موسسات تحقیقاتی از جمله USBR بوده است .

کلمات کلیدی

, زیرفشار, سرریز, شوت, درز, Fluent.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027925,
author = {موسوی, سیدحسین and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زیرفشار، سرریز، شوت، درز، Fluent.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها
%A موسوی, سیدحسین
%A فغفور مغربی, محمود
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]