نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه )

نویسندگان: مهدی میمری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل وجود عدم قطعیت های فراوان در سازه ها، استفاده از روش های مبتنی بر دانش آمار و احتمالات کاربرد گستردهای در فرآیندهای تحلیل و طراحی و تعیین احتمال خرابی سازه ها پیدا کرده است. تحلیل احتمال اندیشانه سازه ها راه را برای شناخت اثر متغیرهای تصادفی موجود در بارها (استاتیکی و دینامیکی)، ویژگی های مواد، هندسه ی سازه، ابعاد و اندازههای مقطع و الگوهای تحلیل و طراحی هموار میسازد. در سال های اخیر، مطالعهی سازه ها در فضای عدم قطعیت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عدم قطعیت های مواد در تحلیل دینامیکی سازهها میباشد. بهسخن دیگر، ویژگی های مواد دارای عدم قطعیت پنداشته میشوند. با شبیه سازی این کمیت ها توسط روش مونتک کارلو، اثر آنها در تحلیل دینامیکی سازه ها بررسی می-گردد.

کلمات کلیدی

, تحلیل دینامیکی سازه ها, تحلیل احتمال اندیشانه, روش مونت کارلو, احتمال خرابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027936,
author = {میمری, مهدی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تحلیل دینامیکی سازه ها، تحلیل احتمال اندیشانه، روش مونت کارلو، احتمال خرابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه
%A میمری, مهدی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]