نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی )

نویسندگان: بهرام خزائی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برقراری تعادل بین خروجی‌ها و ورودی‌ها و مدیریت صحیح تخصیص‌ها، بیلان آب یا بودجه آبی برای هر محدوده‌ی مطالعاتی و دوره‌ی زمانی معین تنظیم می‌گردد. با توجه به اینکه تعیین مستقل ودقیق اجزای معادله‌ی بیلان همواره با مشکلاتی روبرو است، نهایتاً یک خطای کلی در آن ایجاد می‌شود. هدف این مطالعه اعمال یک مجموعه ضرایب فازی بر اجزای معادله‌ی بیلان است که بیانگر عدم دقت در برآورد آن جز می‌باشد و به کمک آن می‌توان خطای کلی معادله‌ی بیلان در یک محدوده مطالعاتی و دوره ی زمانی مشخص را، در یک فرآیند مبتنی بر رگرسیون فازی و حداقل نمودن خطا در سیستم، به حداقل رساند. نتایج میتواند در تعیین دقیق تر اجزای معادله‌ی بیلان در سال‎‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد. روش بر اطلاعات حوزه‌ی آبریز ازغند در استان خراسان رضوی در مقیاس زمانی سالانه اعمال شده و نتایج رضایت‌بخشی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, بیلان آب, حوزه‌ی آبریز ازغند, رگرسیون فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027943,
author = {خزائی, بهرام and حسینی, سیدمحمود},
title = {افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیلان آب، حوزه‌ی آبریز ازغند، رگرسیون فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی
%A خزائی, بهرام
%A حسینی, سیدمحمود
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]