هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی , 2012-05-09

عنوان : ( برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) )

نویسندگان: الهه اعظم رحمتی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزی به علت نوسانات جوی از مخاطره بالایی برخوردار است اما نباید از این نکته غافل ماند که عامل ایجاد اختلال در درآمد کشاورزان فقط و فقط نوسانات جوی و مشکلات وابسته به آن نیست؛ بلکه در کنار تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد توسط نوسانات جوی، درآمد کشا.رزان متأثر از نوسانات بازار و تأثیر آن بر قیمت محصولات کشاورزی نیز می باشد. پس وظیفه بیمه ایجاب می کند که به سمت بیمه نامه هایی که شمول و گستردگی لازم برای تحت پوشش قرار دادن چنین نوساناتی را دارد پیش رفته و پاسخگوی تقاضای کشاورزان در زمینه های مذکور باشد. در این راستا با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی و اطلاعات 25 بهره بردار نمونه از بین زارعین شهرستان مشهد اقدام به تخمین و برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با میزان حق بیمه و غرامت در نظام فعلی گردید. نتایج حاکی از آن است که این بیمه نامه ها می تواند از لحاظ اقتصادی برای صندوق بیمه کشاورزی سودآورتر بوده و در عین حال پاسخگوی تقاضاهای کشاورزان در حوزه وسیع تری باشد.

کلمات کلیدی

, : بیمه درآمدی, بیمه عملکردی, حق بیمه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027952,
author = {اعظم رحمتی, الهه and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)},
booktitle = {هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: بیمه درآمدی، بیمه عملکردی، حق بیمه، غرامت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
%A اعظم رحمتی, الهه
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی
%D 2012

[Download]