اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن , 2012-03-01

عنوان : ( برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته )

نویسندگان: خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به مبحث نگهداری و تعمیرات، مبتنی بر قابلیت اطمینان سیستم ها بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته پرداخته خواهد شد و از الگوی جدیدی به نام نمایی تعمیم یافته که اخیرا توسط ناداراجا و حقیقی (2011) معرفی شده است، استفاده می شود. استراتژی های گوناگونی برای برنامه ی تعمیرات و نگهداری مولفه ها در نظر گرفته شده و استراتژی بهینه در هر مورد تحت بررسی قرار می گیرد. آنالیز حساسیت تعمیرات بهینه و تاثیر پارامترها به روش عددی بررسی خواهد شد. در انتها، مواردی جهت تحقیقات آتی بیان می شود.

کلمات کلیدی

, نگهداری و تعمیرات, قابلیت اطمینان, توزیع نمایی تعمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028000,
author = {خدیجه توکلی خسروشاهی and فیروزه حقیقی and دوست پرست, مهدی},
title = {برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته},
booktitle = {اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن},
year = {2012},
location = {مبارکه اصفهان, ايران},
keywords = {نگهداری و تعمیرات- قابلیت اطمینان- توزیع نمایی تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته
%A خدیجه توکلی خسروشاهی
%A فیروزه حقیقی
%A دوست پرست, مهدی
%J اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن
%D 2012

[Download]