نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی )

نویسندگان: محمدرضا توکلی زاده , مرتضی قالیشویان , مصطفی صالحی احمداباد , حسین اکرمی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های پیش رو در علوم مهندسی، چگونگی ذخیره سازی و حل دستگاه معادلات خطی با تعداد مجهولات بالا می باشد. این مساله در مهندسی عمران برای حل دستگاه معادلات حاکم بر رفتار سازه هایی که تعداد درجات آزادی بالایی دارند مورد توجه است. در این مقاله، نخست از روش های مختلف حل دستگاه معادلات کلی سخن گفته می شود. سپس، سرعت حل این روش ها و فضای لازم برای ذخیره سازی داده ها با حل چندین نمونه ی عددی مورد مقایسه قرار می گیرند. پس از معرفی روش های برتر، توانایی عملکرد چندین کامپایلر و محیط برنامه نویسی شناخته شده در حل دستگاه معادلات با یکدیگر مقایسه می گردند. محیطهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از: Fortran Compaq,Mathematica, MATLAB, C#, C++, PoweStation. در گام بعد، سرعت عملکرد توابع کتابخانه های محیط های برنامه نویسی مذکور در حل دستگاه معادلات خطی بررسی می شوند. از آنجایی که بیشتر دستگاه معادلات حاکم بر رفتار سازه ها از نوع تنک می باشند، بررسی شیوه های مختلف ذخیره سازی این گونه دستگاه معادلات و سرعت حل آنها با یکدیگر نیز مورد مقایسه قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, دستگاه معادلات خطی, محیط های برنامه نویسی, سرعت حل, روش ذخیر ه سازی, توابع کتابخانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028002,
author = {توکلی زاده, محمدرضا and قالیشویان, مرتضی and صالحی احمداباد, مصطفی and اکرمی زاده, حسین},
title = {سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دستگاه معادلات خطی، محیط های برنامه نویسی، سرعت حل، روش ذخیر ه سازی، توابع کتابخانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A قالیشویان, مرتضی
%A صالحی احمداباد, مصطفی
%A اکرمی زاده, حسین
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]