چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , 2012-02-08

عنوان : ( آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) )

نویسندگان: پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آفت پیله خوار، زیست سنجی، نخود تراریخته، Bt، cry1Ac

کلمات کلیدی

, آفت پیله خوار, زیست سنجی, نخود تراریخته, Bt, cry1Ac
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028007,
author = {عبادی باباجان, پرویز and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and مرعشی, سیدحسن and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {آفت پیله خوار، زیست سنجی، نخود تراریخته، Bt، cry1Ac},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)
%A عبادی باباجان, پرویز
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J چهارمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2012

[Download]