نهمین کنگره بین المللی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent )

نویسندگان: علی بیحقی کندری , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , حامد زاهدی خامنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای جانبی معمولا در دهانه های آبگیر به منظور تنظیم دبی عبوری و همچنین بعنوان سازه حفاظتی در بالادست سیفونهای معکوس و زیرگذر جاده‌ها و تصفیه خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرریزکنگره‌ای(منقاری) نوعی از سریزهای جانبی است که به دلیل افزایش طول موثر آن داری ضریب تخلیه 1.5-5 برابر سرریزهای معمولی می‌باشند. خصوصیات جریان پیرامون این سازه علیرغم پیچیدگی عمدتا بصورت آزمایشگاهی مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق جریان پیرامون یک سرریز جانبی کنگره‌ای با استفاده از نرم افزار Fluent به صورت سه بعدی با شبکه محاسباتی به اندازه های متفاوت در شرایط آرام و متلاطم، مدل سازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. مدل در شرایط آرام (بدون استفاده از مدلهای تلاطم) همخوانی بیشتری با نتایج آزمایشگاهی تولید نمود.

کلمات کلیدی

, سریز جانبی , سریز منقاری , آ بگیر , مدل سازی عددی , Fluent
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028044,
author = {بیحقی کندری, علی and ضیائی, علی نقی and خداشناس, سعیدرضا and زاهدی خامنه, حامد},
title = {شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سریز جانبی - سریز منقاری - آ بگیر - مدل سازی عددی - Fluent},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent
%A بیحقی کندری, علی
%A ضیائی, علی نقی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A زاهدی خامنه, حامد
%J نهمین کنگره بین المللی عمران
%D 2012

[Download]