تحقیقات دامپزشکی, دوره (60), شماره (3), سال (2005-12) , صفحات (297-298)

عنوان : ( گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی )

نویسندگان: جمشید رزم یار , امید دزفولیان , علیرضا وجهی , سید مصطفی پیغمبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

کلمات کلیدی

گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028061,
author = {رزم یار, جمشید and امید دزفولیان and علیرضا وجهی and سید مصطفی پیغمبری},
title = {گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2005},
volume = {60},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-2525},
pages = {297--298},
numpages = {1},
keywords = {گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی
%A رزم یار, جمشید
%A امید دزفولیان
%A علیرضا وجهی
%A سید مصطفی پیغمبری
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2005

[Download]