دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان )

نویسندگان: فاطمه ذاکرتولائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان ژن های مسئول پاسخ به تنش های غیرزیستی در گیاهان در خیلی از موارد تحت تاثیر تنظیم اپی ژنتیکی قرار می گیرد. پروسه های اپی ژنتیکی شامل مواردی از جمله اصلاحات پس از ترجمه روی هیستون ها و متیلاسیون DNA می شود. به نظر می رسد تناوب دینامیکی تغییرات در دم نیتروژنی هیستون ها با فعالیت ژن های مسئول پاسخ به تنش غیرزیستی همبستگی نشان می دهد. مشخص شده است که چندین عامل کروماتینی مرتبط با تنظیم بیان ژن از قبیل آنزیم های ویرایش کننده هیستون ها، هیستون رابط H1، پروتئین های HMG و فاکتورهای سازمان دهنده وابسته به ATP مجدد کروماتین در پاسخ گیاه نسبت به تنش های غیرزیستی وارد عمل می شوند. شناسایی فاکتورهای کروماتینی کلیدی مرتبط با تنظیم بیان ژن ها شامل آنزیم های تغییر دهنده هیستون ها جهت درک شبکه تنظیم رونویسی برای پاسخ به این تنش ها ضروری به نظر می رسد .تغییرات اپی ژنتیکی از قبیل اصلاحات هیستونی و متیلاسیون DNA ممکن است وارد حافظه قابل توارث گیاه شود.

کلمات کلیدی

, تنظیم اپی ژنتیکی, تنش غیرزیستی, متیلاسیون DNA, باز آزایی هیستون, miRNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028105,
author = {ذاکرتولائی, فاطمه},
title = {تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنظیم اپی ژنتیکی، تنش غیرزیستی، متیلاسیون DNA، باز آزایی هیستون، miRNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان
%A ذاکرتولائی, فاطمه
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]