ششمین کنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2012-05-16

عنوان : ( مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی )

نویسندگان: مژگان رضائی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه اهداف پیشرفت دانشجویان ایرانی و افغانستانی دانشگاههای فردوسی مشهد و هرات بود.

کلمات کلیدی

, اهداف پیشرفت, جهت گیری هدفی, عملکرد و دانشجویان افغانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028107,
author = {رضائی, مژگان and کارشکی, حسین},
title = {مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی},
booktitle = {ششمین کنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {اهداف پیشرفت، جهت گیری هدفی، عملکرد و دانشجویان افغانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی
%A رضائی, مژگان
%A کارشکی, حسین
%J ششمین کنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2012

[Download]