ششمین کنفرانس سراسری بهداشت روان دانشجویان , 2012-05-16

عنوان : ( نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان )

نویسندگان: فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه میردورقی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان بود

کلمات کلیدی

شخصیت خودتنظیمی هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028108,
author = {نظرزاده رمضانی, فریده and میردورقی, فاطمه and کارشکی, حسین},
title = {نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان},
booktitle = {ششمین کنفرانس سراسری بهداشت روان دانشجویان},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شخصیت خودتنظیمی هیجان دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان
%A نظرزاده رمضانی, فریده
%A میردورقی, فاطمه
%A کارشکی, حسین
%J ششمین کنفرانس سراسری بهداشت روان دانشجویان
%D 2012

[Download]