اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک , 2010-12-03

عنوان : ( سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , سمانه خاکسفیدی , حسین علی رهدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد , قاب هشتی , برون محور , استاتیکی غیر خطی , رفتار غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028114,
author = {قلعه نوی, منصور and سمانه خاکسفیدی and حسین علی رهدار},
title = {سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی},
booktitle = {اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سطح عملکرد ، قاب هشتی ، برون محور ، استاتیکی غیر خطی ، رفتار غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی
%A قلعه نوی, منصور
%A سمانه خاکسفیدی
%A حسین علی رهدار
%J اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک
%D 2010

[Download]