اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , حسین علی رهدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد , سازه بنایی , کلاف بندی , آسیب پزیری لرزه ای , شتاب نگاشت متناوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028115,
author = {قلعه نوی, منصور and حسین علی رهدار},
title = {بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده},
booktitle = {اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سطح عملکرد ، سازه بنایی ، کلاف بندی ، آسیب پزیری لرزه ای ، شتاب نگاشت متناوب ساختمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده
%A قلعه نوی, منصور
%A حسین علی رهدار
%J اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئو تکنیک
%D 2010

[Download]