سومین کنفرانس ملی عمران شهری , 2011-10-26

عنوان : ( ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی )

نویسندگان: فرهاد ملارضایی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر استفاده جداسازهای پایه در رفتار لرزه‏ای سه سازه فلزی 7 و12 و20 طبقه با سیستم قاب خمشی که معرف سازه های کوتاه، متوسط و بلند هستند، خواهیم پرداخت. هر یک از این سازه‏ها بدون جداگر و در گام بعد با جداگر، طراحی شده اند و پارامترهای مختلف در هر یک محاسبه و با یکدیگر مقایسه می‏شوند. نیروی جانبی زلزله به صورت تاریخچه پاسخ، در هر دو جهت X,Y مربوط به زلزله طبس مطابق دستورالعمل آیین نامه 2800 به سازه اعمال شده است. به‏طور‏کلی اعمال جداگر به سازه منجر به افزایش دوره تناوب سازه می‏شود، حال اگر سازه دارای دوره تناوب کم یا متوسط باشد، اعمال جداگر منجر به کاهش پاسخ‏ها و بهبود رفتار سازه خواهد شد. اما اگر زمان تناوب سازه زیاد باشد، افزودن جداگر تاثیری بر رفتار سازه ندارد و ممکن است باعث افزایش پاسخ هم شود. بنابراین استفاده از جداگر پایه برای سازه‏های با دوره تناوب بالا یا سازه‏های بلند، مقرون به صرفه نخواهد بود.

کلمات کلیدی

, جداساز لرزه‏ای, رفتار سازه, قاب خمشی, تحلیل دینامیکی تاریخچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028116,
author = {فرهاد ملارضایی and قلعه نوی, منصور},
title = {ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی عمران شهری},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {جداساز لرزه‏ای، رفتار سازه، قاب خمشی، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
%A فرهاد ملارضایی
%A قلعه نوی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی عمران شهری
%D 2011

[Download]