اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (18), شماره (2), سال (2012-2) , صفحات (50-72)

عنوان : ( مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی , مصطفی سلیمی فر , سعید سبزه محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های درون‌گر و برون‌گر تجاری بر رشد آن‌ها می‌باشد. این مقایسه از طریق تقسیم‌بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون‌گر و برون‌گر تجاری و چهار زیر گروهِ؛ کشورهای با سیاست کاملاً برون‌گر تجاری، کشورهای با سیاست برون‌گر تعدیل شده، کشورهای با سیاست درون‌گر تعدیل شده و در نهایت کشورهای با سیاست کاملاً درون‌گر تجاری، صورت گرفته است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل داده‌های تلفیقی و رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت داشته و محدودیت‌های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند که کشورهای با سیاست برون‌گر تجاری رشد بهتری نسبت به کشورهایی دارند که دارای سیاست درون‌گر می‌باشند. از طرف دیگر در میان کشورهای با سیاست برون‌گر تجاری، کشورهایی که سیاست برون‌گر تعدیل شده را انتخاب نموده‌اند نتیجه بهتری را تجربه نموده‌اند.

کلمات کلیدی

, سیاست درون گرای تجاری, سیاست برون کرای تجاری, رشد اقتصادی, داده های تلفیقی, رکرسیون داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028120,
author = {کاظمی, مهین دخت and سلیمی فر, مصطفی and سبزه محمدیه, سعید},
title = {مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2012},
volume = {18},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-7790},
pages = {50--72},
numpages = {22},
keywords = {سیاست درون گرای تجاری، سیاست برون کرای تجاری، رشد اقتصادی، داده های تلفیقی، رکرسیون داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی
%A کاظمی, مهین دخت
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سبزه محمدیه, سعید
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2012

[Download]