ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2012-05-16

عنوان : ( خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان )

نویسندگان: فاطمه ارفع بلوچی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگیزش و هیجان از جمله سازه های مهم در تمام عرصه های زندگی هستند.

کلمات کلیدی

, خودپنداره تحصیلی, اضطراب امتحان, تحصیلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028166,
author = {ارفع بلوچی, فاطمه and غفاری, ابوالفضل},
title = {خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان},
booktitle = {ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان، تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%A غفاری, ابوالفضل
%J ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2012

[Download]