پژوهش های جغرافیایی, دوره (80), شماره (80), سال (2012-7) , صفحات (139-154)

عنوان : ( چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام )

نویسندگان: محمد رضا حافظ نیا , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان اسلام به‎اصطلاح به سرزمین‎هایی گفته می‌شود که بیشینه‎ی مردمان آن پیرو دین اسلام باشند. جهان اسلام در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوّع از نظر ویژگی های انسانی و بسترها و شرائط طبیعی را شامل می‎شود. اگرچه به‎لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی،‏ جهان اسلام دارای قابلیّت‎های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‎ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به‎دلیل وجود برخی عوامل و زمینه‎های بروز اختلاف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی،‏ تفاوت‎های مذهبی،‏ قومی،‏ اندیشه و نظام سیاسی،‏ عدم استقلال و وابستگی‎های سیاسی و اقتصادی،‏ تعارضات سرزمینی،‏ رقابت داخلی قدرت‎های برتر جهان اسلام،‏ وجود پیمان‎های سیاسی ـ امنیّتی با قدرت‎های بزرگ و بازیگران فرامنطقه‎ای و ... متأسفانه تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته‎ای نشده است. گفتنی است در کنار عوامل واگرایی،‏ عوامل و زمینه‎هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی،‏ تجانس و همگونی ساختاری و کار کردی،‏ منافع و نیاز‎های مشترک،‏ احساس تهدید مشترک و ... وجود دارند که می‎تواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسلام نقش مؤثّری ایفا کند. این مقاله تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی مهم‎ترین چالش‎های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلمات کلیدی

, چالش ژئوپلیتیکی , وحدت , همگرایی , واگرایی , جهان اسلام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028201,
author = {محمد رضا حافظ نیا and زرقانی, سیدهادی},
title = {چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2012},
volume = {80},
number = {80},
month = {July},
issn = {1026-6836},
pages = {139--154},
numpages = {15},
keywords = {چالش ژئوپلیتیکی ، وحدت ، همگرایی ، واگرایی ، جهان اسلام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام
%A محمد رضا حافظ نیا
%A زرقانی, سیدهادی
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2012

[Download]