دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) )

نویسندگان: نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعدا نوشته خواهد شد

کلمات کلیدی

, روش کربوکسی متیل سلولاز, Streptomyces
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028242,
author = {تقی زاده, نفیسه and فارسی, محمد and علی پاکدین and طریقی, سعید},
title = {تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase)},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش کربوکسی متیل سلولاز، Streptomyces},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase)
%A تقی زاده, نفیسه
%A فارسی, محمد
%A علی پاکدین
%A طریقی, سعید
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]